Tuyên dương 16 cá nhân tiêu biểu giai đoạn 2011-2015

  Tuyên dương 16 cá nhân tiêu biểu giai đoạn 2011-2015

  Tuyên dương 16 cá nhân tiêu biểu giai đoạn 2011-2015

  Thêm giỏ hàng thành công.
  CÔNG TY TNHH DU THUYỀN NGỰA BIỂN
  Tuyên dương 16 cá nhân tiêu biểu giai đoạn 2011-2015

  Tuyên dương 16 cá nhân tiêu biểu giai đoạn 2011-2015

  25/11/2015

   
  |
  Ngày 29/11, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương sẽ tổ chức Lễ tuyên dương các công trình, sản phẩm, dịch vụ có đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và các cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2011-2015 chào mừng Đại hội lần thứ XII của Đảng. Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) vinh dự có 16 cá nhân được tuyên dương trong dịp này.
   
  tuyen duong 16 ca nhan tieu bie u giai doa n 2011 2015
  Đồng chí Nguyễn Hùng Dũng

  1. Nguyễn Hùng Dũng - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (nguyên Tổng giám đốc Tổng Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam - PTSC)

  Từ năm 2008 – 2013, với vai trò là Tổng Giám đốc PTSC, ông Nguyễn Hùng Dũng đã trực tiếp tham gia chỉ đạo hoàn thiện Chiến lược phát triển đến năm 2015 và định hướng đến năm 2025 của Tổng công ty và các công ty con. Với định hướng này, PTSC sẽ trở thành Tổng công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí, Công nghiệp Hàng hải mạnh có thương hiệu trong khu vực và trên thế giới, trong đó lấy dịch vụ kỹ thuật dầu khí làm then chốt, phấn đấu trở thành 1 trong 3 đơn vị dịch vụ kỹ thuật dầu khí hàng đầu của khu vực Đông Nam Á. 

  Từ 2013 đến nay, với vị trí là Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn được phân công phụ trách nhiều lĩnh vực/dự án của Tập đoàn và các đơn vị thành viên, đồng chí đã cùng tập thể cán bộ Tập đoàn lãnh đạo, chỉ đạo sát sao hướng dẫn, xử lý và hỗ trợ kịp thời giúp các ban/đơn vị thành viên tháo gỡ khó khăn để thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch đề ra, góp phần vào thành tích chung của Tập đoàn trong những năm qua. Năm 2013, đồng chí đã vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động.

   

  tuyen duong 16 ca nhan tieu bie u giai doa n 2011 2015
  Đồng chí Phan Ngọc Trung

  2. Phan Ngọc Trung - Thành viên Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (nguyên Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Dầu khí Việt Nam - VPI)

  Với vai trò là Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng, đồng chí đã cùng Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Viện trực

  tiếp quan tâm, chỉ đạo, quyết liệt trong việc triển khai mọi mặt hoạt động của Viện cụ thể như:

  - Trong hoạt động nghiên cứu khoa học đã đáp ứng kịp thời yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn và các đơn vị thành viên, nhà thầu trong và ngoài nước, số lượng các đề tài nhiệm vụ (ĐTNV) tăng liên tục cả về số lượng và chất lượng thực hiện. Kết quả NCKH của Viện đã thực sự làm cơ sở khoa học cho việc hoạch định chính sách, chiến lược, quyết định của Tập đoàn và tư vấn cho Nhà nước trong mọi hoạt động dầu khí.

  - Trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ KHCN: kết quả số lượng các hợp đồng và doanh thu từ dịch vụ KHCN đã liên tục vượt các chỉ tiêu đề ra.

  - Chuyển đổi thành công hoạt động của Viện theo cơ chế Nghị định 115/2005/NĐ-CP; Xây dựng và hoàn thiện hệ thống các Quy chế, Quy định của Viện tạo cơ sở pháp lý cho mọi hoạt động trong toàn Viện; Kiện toàn lại cơ cấu tổ chức và nhân sự phù hợp với tình hình mới - Viện đi vào hoạt động là một doanh nghiệp KHCN tự chủ, tự trang trải kinh phí.

   

  tuyen duong 16 ca nhan tieu bie u giai doa n 2011 2015
  Đồng chí Phạm Văn Định

  3. Phạm Văn Định – Nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Trưởng Ban Quản lý Dự án Điện lực Dầu khí Vũng Áng – Quảng Trạch:

  Với trách nhiệm Trưởng Ban QLDA (từ tháng 02/2009 đến tháng 12/2014), đồng chí đã tham gia chỉ đạo, lãnh đạo trong cả quá trình xây dựng dự án NMNĐ Vũng Áng 1, cùng tập thể Lãnh đạo Ban QLDA chỉ đạo triển khai xây dựng dự án đảm bảo an toàn, chất lượng, hiệu quả, tiền độ được duyệt.

  Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng dự án NMNĐ Vũng Áng 1, đồng chí đã đề xuất nhiều giải pháp, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được triển khai thực hiện đã tiết kiệm chi phí hàng nghìn tỷ đồng trong quá trình xây dựng, cũng như tiết kiệm chi phí tiêu thụ điện khi vận hành nhà máy.

   

  tuyen duong 16 ca nhan tieu bie u giai doa n 2011 2015
  Đồng chí Phan Tử Giang

  4. Phan Tử Giang - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Chế tạo giàn khoan Dầu khí – Tổng Giám đốc Công ty Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất

  Thi công đóng mới thành công giàn khoan tự nâng Tam Đảo 03; vượt tiến độ 2 tháng so với hợp đồng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế. Công trình đạt mốc 4.000.000 giờ làm việc an toàn.

  Bảo vệ thành công trước Hội đồng nghiệm thu cấp nhà nước Dự án KHCN “Nghiên cứu thiết kế chi tiết và công nghệ chế tạo, lắp ráp hạ thủy giàn khoan tự nâng ở độ sâu 90m nước phù hợp với điều kiện Việt Nam”, trong đó có 01 đề tài được Hội đồng xếp loại xuất sắc.

  Cùng tập thể Đảng ủy Công ty lãnh đạo, chỉ đạo Công ty thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra, xây dựng đảng bộ Công ty nhiều năm liền đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh.

   

  tuyen duong 16 ca nhan tieu bie u giai doa n 2011 2015
  Đồng chí Trần Hồng Nam

  5. Trần Hồng Nam - Bí thư Đảng uỷ, Tổng giám đốc Chi nhánh Tập đoàn Dầu khí Việt Nam – Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông:

  Triển khai thành công công tác Khoan và hoàn thiện giếng: tốc độ khoan trung bình đạt ~65 ngày/10,000ft, tốt hơn nhiều so với các giếng thăm dò trước đây ~88 ngày / 10,000ft (>26%), tổng cộng chi phí thực tế tới nay nhỏ hơn ngân sách giếng 23 triệu USD và nhỏ hơn Kế hoạch phát triển mỏ do TTCP phê duyệt (FDP) 44 triệu USD.

  Chỉ đạo hoàn thành thành công các hạng mục giàn khoan, giàn khai thác: Giàn khai thác đầu giếng mỏ Mộc Tinh (WHP-MT1); Giàn khai thác đầu giếng mỏ Hải Thạch (WHP-HT1); Giàn xử lý trung tâm (PQP-HT); Chỉ đạo hoàn thành thành công kho nổi và hệ thống các đường ống;

  Công tác an toàn : Không có tai nạn sự cố gây mất giờ công lao động đối với mọi hoạt động khai thác của Công ty, đạt 1.000 ngày vận hành an toàn tuyệt đối. 

   

  tuyen duong 16 ca nhan tieu bie u giai doa n 2011 2015
  Đồng chí Hồ Xuân Hiền

  6. Hồ Xuân Hiền - Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban QLDA Điện lực Dầu khí Vũng Áng – Quảng Trạch:

  Nhiệm vụ được giao: Trưởng Ban chịu trách nhiệm trước Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và pháp luật về mọi hoạt động quản lý, điều hành của Ban QLDA.

  Tham gia chỉ đạo, lãnh đạo trong cả quá trình xây dựng dự án NMNĐ Vũng Áng 1; cùng tập thể Lãnh đạo Ban QLDA chỉ đạo triển khai xây dựng dự án đảm bảo an toàn, chất lượng, hiệu quả, tiến độ được duyệt.

  Đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua Bộ Công thương các giai đoạn: từ năm 2008 - 2010, từ năm 2011 - 2013; Huân chương Lao động hạng Ba năm 2015.

   

  7. Nguyễn Bảo Hoàng - Phó phòng Kỹ thuật Sản xuất/Phó Giám đốc dự án HRD, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC:

  Đảm nhận chức vụ Phó giám đốc dự án kiêm Giám đốc chạy thử, hỗ trợ tích cực cho Giám đốc dự án trong công tác điều hành, quản lý Dự án. Tham gia vào chiến dịch 90 ngày đêm nước rút, chỉ đạo sát sao các bộ phận, thúc đẩy tiến độ để Dự án đạt mức kỷ lục và hoàn thành đúng mốc cam kết với Chủ đầu tư. Trong công tác chạy thử đã chỉ đạo tối đa hoá thực hiện các công việc bằng nội lực của Công ty để nâng cao năng lực và tiết kiệm chi phí cho dự án, trong đó có viêc kiểm tra độ kín của hệ thống đường ống (Leak test) & tẩy rửa bằng dầu nóng (hot oil flushing). Ngoài ra còn đưa ra sáng kiến cải tiến trong hệ thống cung cấp nhiên liệu đầu vào để thực hiện công tác String test cho máy nén khí, tiết kiệm được gần 9 tỷ đồng. Trực tiếp chỉ đạo thực hiện công tác string test trên bờ lần đầu tiên được thực hiện ở Việt Nam cho hệ thống máy nén khí, tiết kiệm chi phí, tạo uy tín, nâng cao kinh nghiệm & khẳng định năng lực với khách hàng, là cơ sở vững chắc để các chủ đầu tư đặc biệt là chủ đầu tư Ấn Độ xem xét trong quá trình chọn trao thầu các dự án nước ngoài.

   

  tuyen duong 16 ca nhan tieu bie u giai doa n 2011 2015
  Đồng chí Đinh Quang Nhựt

  8. Đinh Quang Nhựt - Phó Bí thư Chi bộ, Giám đốc công ty Liên doanh PVD Oversea, Phó Giám đốc Xí nghiệp Điều Hành Khoan:

  Là cán bộ trẻ có trình độ quản lý, kỹ thuật và ngoại ngữ giỏi, trong nhiều năm qua đồng chí đã có nhiều đóng góp tích cực vào quá trình quản lý, vận hành an toàn/hiệu quả các giàn khoan do PVD sở hữu và liên doanh với các đối tác cung cấp cho thị trường khoan tại Việt Nam. Đặc biệt giai đoạn 2013-2015 đồng chí đã chủ động tham gia và đóng góp nhiều ý kiến quan trọng giúp dự án “Mua – đóng mới giàn khoan PV Drilling 6” hoàn thành trước thời hạn (2 tháng) với kinh phí dự án được duyệt. Dự án hoàn thành sớm góp phần đem lại doanh thu, lợi nhận đáng kể cho Tổng công ty PV Drilling, Công ty PVD Oversea nó riêng và Tập đoàn nói chung.

   

  tuyen duong 16 ca nhan tieu bie u giai doa n 2011 2015
  Đồng chí Mai Thế Toàn

  9. Mai Thế Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc PV TRANS, Giám đốc Công ty Dịch vụ Quản lý Tàu (PSM):

  Trong giai đoạn 2011 – 2015, trên cương vị là Phó Tổng Giám đốc, đồng chí đã cùng tập thể lãnh

  đạo Tổng công ty ổn định và xây dựng PVTrans phát triển bền vững, điều hành PVTrans hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của PVTrans trong giai đoạn này luôn hoàn thành và hoàn thành vượt mức, đời sống của CBCNV Tổng công ty PVTrans ngày càng được nâng cao.

  Trên cương vị là Giám đốc Công ty Dịch vụ Quản lý Tàu, đồng chí cùng ban lãnh đạo Công ty ổn định và xây dựng Công ty phát triển bền vững; trực tiếp lãnh đạo và điều hành PSM hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và nâng cao đời sống của CBCNV PSM.

  Nhằm tháo gỡ khó khăn của dự án đóng mới tàu dầu thô 105.000 DWT: đồng chí đã cùng tập thể lãnh đạo PV Trans nghiên cứu phương án hoán cải tàu trên cơ sở tận dụng tài sản hiện có; trực tiếp chỉ đạo việc phối hợp thực hiện Dự án và tiến hành các biện pháp về đàm phán hợp đồng, phương án tài chính, quản lý dự án đảm bảo Dự án thành công theo đúng kế hoạch đề ra và nâng cao hiệu quả hoạt động.

   

  tuyen duong 16 ca nhan tieu bie u giai doa n 2011 2015
  Đồng chí Nguyễn Xuân Đồng

  10. Nguyễn Xuân Đồng - Trưởng phòng Kỹ thuật – Giám sát, Giám đốc Dự án “Hệ thống thu gom và phân phối khí mỏ Hàm Rồng – Thái Bình, lô 102&106 – giai đoạn 1”:

  Từ năm 2011 đến nay, đồng chí đã liên tục cố gắng góp phần tích cực cho Công ty Quản lý Dự án Khí nói riêng, Tổng Công ty khí Việt Nam nói chung. Đồng chí đã có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật mang lại hiệu quả từ khâu lập Dự án đầu tư, quản lý công tác kỹ thuật, an toàn – chất lượng, tiến độ đến khâu thiết kế, mua sắm, thi công xây dựng và chạy thử công trình. Là giám đốc Dự án, đồng chí đã toàn tâm, toàn ý, dốc sức cùng tập thể đưa Dự án hoàn thành an toàn, đúng tiến độ, chất lượng, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ II và Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020.

   

  tuyen duong 16 ca nhan tieu bie u giai doa n 2011 2015
  Đồng chí Văn Tiến Thanh

  11. Văn Tiến Thanh - Đảng ủy viên, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau:

  Giai đoạn thiết kế: đồng chí đã chỉ đạo giám sát, quản lý chặt chẽ công tác thiết kế của tổng thầu đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt quy định hợp đồng, các tiêu chuẩn quy chuẩn quốc tế tiên tiến và hiện hành của Việt Nam.

  Giai đoạn chế tạo thiết bị: chỉ đạo xem xét và đánh giá chính xác năng lực và kinh nghiệm các nhà chế tạo vật tư thiết bị, giám sát chặt chẽ công tác chế tạo thiết bị của các nhà cung cấp nhằm đảm bảo vật liệu và quy trình chế tạo tuân thủ nghiêm ngặt thiết kế đã được phê duyệt, kiểm soát chặt tiến độ và chất lượng thiết bị cho Nhà máy.

  Giai đoạn xây dựng: chỉ đạo các bộ phận thực hiện việc giám sát thi công và nghiệm thu trực tiếp tại công trường, theo hệ thống qui trình đảm bảo chất lượng và các kế hoạch kiểm tra thử nghiệm tại hiện trường. Công tác giám sát an toàn trong công tác chuẩn bị và thi công tại công trường đảm bảo chặt chẽ; kiểm tra chất lượng thiết bị thi công, trang thiết bị an toàn.

  Giai đoạn chạy thử: chỉ đạo nghiên cứu thay đổi kế hoạch chạy thử của Nhà thầu theo hướng chia thành từng công đoạn song song sau đó kết nối từ đầu đến cuối; chủ động làm chủ công tác chạy thử và cán bộ vận hành tiếp nhận làm chủ nhà máy.

  Giai đoạn vận hành ban đầu: chỉ đạo công tác chuẩn bị và đào tạo lực lượng vận hành sớm chủ động làm chủ công tác vận hành nhà máy.

   

  tuyen duong 16 ca nhan tieu bie u giai doa n 2011 2015

  Đồng chí Nguyễn Thành Dũng

  12. Nguyễn Thành Dũng - Trưởng phòng Dự án Công ty Liên doanh điều hành Hoàng Long – Hoàn Vũ (HLHVJOC):

  Đồng chí đã trực tiếp điều hành phòng Dự án trong việc quản lý và triển khai dự án phát triển

  Giàn đầu giếng H5 mỏ Tê Giác Trắng hoàn thành xuất sắc, với việc đưa Dự án (Giàn H5 và hệ thống đường ống nội mỏ) vào khai thác vượt 80 ngày so với tiến độ được Thủ tướng phê duyệt và tiết giảm chi phí hơn 37 triệu USD so với ngân sách phê duyệt. Cụ thể:

  - Hoàn thành lắp đặt chân đế và sàn khoan giàn H5 chỉ 5,5 tháng từ ngày thi công, sớm hơn 22 ngày so với kế hoạch đã không chỉ tiết kiệm chi phí mà còn giúp công tác khoan giếng khai thác khối H5 được triển khai sớm, tránh được rủi ro đứng chờ (standby) của giàn khoan.

  - Hoàn thành chế tạo Khối thượng tầng giàn H5 trong thời gian chỉ 10 tháng với tất cả các công việc từ thiết kế chi tiết, mua sắm, chế tạo, vận hành thử và lắp đặt ngoài khơi được triển khai song song một cách tích cực.

  Dự án đã đạt hơn 2 triệu giờ an toàn không xảy ra sự cố mất an toàn lao động, tổng chi phí dự án thấp hơn 37 triệu USD so với tổng mức đầu tư phần thiết bị được Thủ tướng phê duyệt.

   

  tuyen duong 16 ca nhan tieu bie u giai doa n 2011 2015
  Đồng chí Lê Vũ Dũng

  13. Lê Vũ Dũng - Trưởng phòng Phát triển mỏ, Công ty Liên doanh Điều hành Cửu Long (CLJOC):

  Với nhận thức cao về công tác đảm nhiệm cùng kinh nghiệm nhiều năm qua các dự án, đồng chí đã luôn nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trong giai đoạn 2011-2015, đã lần lượt đưa thành công 04 dự án mới vào khai thác gồm: Khai thác thử Sư Tử Trắng (9/2012), Sư Tử Vàng Đông Bắc (10/2013), Sư Tử Nâu (09/2014), Sư Tử Vàng Tây Nam (10/2014); đồng thời hoàn tất các công việc: Đẩy nhanh phát triển giai đoạn 1 và chuẩn bị phát triển toàn mỏ Sư Tử Trắng, tháo dỡ an toàn kho chứa nổi Queensway, lắp đặt các thiết bị tách nước phục vụ tăng công suất khai thác… Các dự án này được thực hiện đồng bộ, tuân thủ chặt chẽ các quy trình triển khai, hoàn thành đúng và vượt tiến độ, an toàn tuyệt đối. Đặc biệt công tác phát triển dự án có quy mô lớn và nhiều thách thức như Sư Tử Nâu đã đem lại những kết quả tích cực đáng khích lệ: Dự án đã tiết kiệm trên 13% (tương 60 triệu USD) chi phí so với ngân sách dự kiến, về đích sớm hơn kế hoạch ban đầu hơn 2 tuần đã được các cấp quản lý, lãnh đạo ghi nhận, tặng thưởng nhiều bằng khen cho đội ngũ những người thực hiện. Đây là dự án dầu qui mô lớn nhất tại Việt Nam trong năm 2014, với 2 giàn đầu giếng được chế tạo đồng thời (mỗi giàn xấp xỉ 1.000 tấn chân đế và 2.000 tấn thượng tầng) với gần 2.500 tấn cọc; hệ thống đường ống kết nối nội mỏ có chiều dài hơn 60km. Dự án hoàn thành đã nâng sản lượng khai thác hằng ngày của CLJOC thêm trên 40 nghìn thùng dầu góp phần không nhỏ duy trì an ninh năng lượng quốc gia.

   

  tuyen duong 16 ca nhan tieu bie u giai doa n 2011 2015
  Đồng chí Nguyễn Tất Hoàn

  14. Nguyễn Tất Hoàn - Phó giám đốc phụ trách sản xuất và phát triển mỏ công ty PVEP POC kiêm trưởng ban sửa chữa giàn DH-01 và phao Calm trên đốc:

  Trong qua trình thực hiện dự án, đồng chí đã đưa ra nhiều giải pháp tăng tiến độ sửa chữa như:

  - Thay đổi sơ đồ tổ chức của Ban Giám sát và yêu cầu một số chức danh trong Ban Giám sát không đổi ca mà ở lại nhà máy DQS để trực, bám sát dự án liên tục nhằm gia tăng tính chủ động và cắt ngắn thời gian ra quyết định;

  - Trực tiếp bám sát hiện trường từ 2-3 tuần/tháng để xử lý công việc. Cùng với ban giám sát, lãnh đạo nhà máy DQS, đưa ra quyết định nhanh, dứt khoát trong các vấn đề phát sinh về kỹ thuật, phát sinh hợp đồng… nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án.

  Dự án (sửa chữa giàn DH-01 và phao Calm) đưa vào khai thác sớm hơn 10 ngày so với kế hoạch đã giúp tăng khai thác thêm 108.000 thùng dầu với doanh thu 5.995.717 USD.

  So với ngân sách được Thủ tướng phê duyệt, Dự án được thực hiện dưới 6,1 triệu USD; tiết kiệm 2,6 triệu USD.

   

  tuyen duong 16 ca nhan tieu bie u giai doa n 2011 2015
  Đồng chí Nguyễn Thành Ngọ

  15.  Nguyễn Thành Ngọ - Kỹ sư công trình biển, Chuyên viên chính bậc 8, Phòng Xây dựng cơ bản, Bộ máy điều hành Vietsovpetro

  Chia sẻ:
  0